Paslaugų teikimo sąlygos

Paslaugų teikimo sąlygos (Elektroninės prekybos taisyklės) – http://papuosalaitau.lt el. parduotuvėje.
Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės http://papuosalaitau.lt (toliau –El. parduotuvė) ir asmens – kliento (toliau – Klientas) dalis, supažindinančios Klientą su El. parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios El. parduotuvės ir Kliento teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu El. parduotuvėje.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Naudotis El. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.2. nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.3. juridiniai asmenys;

1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jeigu Klientas nori naudotis El. parduotuvės paslaugomis ir atlikti užsakymą jis privalo užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Klientas elektroniniu būdu pateikia informaciją apie save ir pereina prie tolimesnių veiksmų.

3. Kliento pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis El. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (aktuali redakcija) ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei šioje el. parduotuvėje http://papuosalaitau.lt aprašyta „Privatumo politika“.

4. Prekių kainos, nurodytos El. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje. Prekių kainos El. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius visus mokesčius taikomus vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Klientui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Kliento ir El. parduotuvės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas El. parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs pažymi, kad “Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygos ir taisyklės“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Apmokėti“. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp El. parduotuvės ir Kliento yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą El. parduotuvė Klientą informuoja išsiųsdama pranešimą Kliento nurodytu el. pašto adresu.

II. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS
7. Klientas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę/prekes iš El. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

8. Klientas, naudodamasis El. parduotuves paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

9. Klientas El. parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Kliento asmens duomenys ir El. parduotuvė apie tai nebus informuota, Klientas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

10. Klientas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve.

11. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

12. Klientas privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.

13. Klientas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Klientas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti El. parduotuvę el. paštu info@papuosalaitau.lt arba raštu, adresu Šaulių g. 37, Marijampolė 68188, arba telefonu +370 677 82260. El. parduotuvė neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Kliento prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju El. parduotuvė ir turi teisę laikyti, kad veiksmus El. parduotuvėje atliko Klientas.

14. El. parduotuvė neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Kliento bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami El. parduotuvės paslaugomis.

15. Kad galėtume pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas mūsų svetainėje, prašome leisti įrašyti Kliento kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašyta informacija bus naudojama atpažinti Klientą, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkti svetainės lankomumo statistiką. Klientas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat, turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Kliento kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju, kai kurios svetainės funkcijos Klientui gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą, bet kada galima atšaukti, pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipiantis į El. parduotuvę, bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

III. EL. PARDUOTUVĖS TEISĖS IR PAREIGOS
16. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Klientas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, El. parduotuvė turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Kliento duomenis arba apriboti kliento teisę naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už kliento pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik Klientas.

17. El. parduotuvė pasilieka teisę:

17.1 Be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti kliento registraciją ir naudojimąsi El. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Klientas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti El. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui;

17.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti El. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Klientui.

18. El. parduotuvė įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Klientui naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

19. El. parduotuvė, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdama Klientui pristatyti užsakytos prekės įsipareigoja Klientui pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, sumokėti pinigai grąžinami per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Klientas yra padaręs išankstinį apmokėjimą.

IV. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES
20. Už prekes Klientas gali atsiskaityti:

20.1. naudojant banko internetinės bankininkystės sistemas;
20.2. kredito ir debeto kortele;
20.3. išankstiniu bankiniu pavedimu.

V. PREKIŲ PRISTATYMAS
21. El. parduotuvė įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes po apmokėjimo kliento užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje ir kitose ES šalyse:

21.1. Apmokant pagal Taisyklių 20.1, 20.2, 20.3 punktus, Lietuvoje prekės pristatomos per 1-3 (vieną – tris), darbo dienas nuo patvirtinimo iš banko gavimo. Kitose ES šalyse prekės pristatomos per 5-14 (penkias – keturiolika), darbo dienų nuo patvirtinimo iš banko gavimo.

22. Prekes pristatys El. parduotuvės įgaliotas atstovas. Klientui pasirašius siuntos važtaraštyje arba jį atsėmus iš įgaliotų atstovų paštomatų yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

23. Prekės pristatymo metu kartu su El. parduotuvės įgaliotu atstovu Klientas privalo patikrinti prekes siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Klientas privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės sudėtyje nėra kokių nors dalių ar dokumentų, Klientas privalo apie tai nedelsiant informuoti El. parduotuvės administraciją el. paštu info@papuosalaitau.lt arba raštu, adresu Šaulių g. 37, Marijampolė 68188, arba telefonu +370 677 82260.

24. Pristatymo išlaidos El. parduotuvėje nurodytą kainą nėra įskaičiuotos, jos yra nurodomos kaip numatyta Taisyklių 4 punkte.

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
25. Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklės.

26. Kai grąžinama nekokybiška prekė, El. parduotuvė įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Kliento prieštaravimo, ją pakeisti analogiška preke. Klientui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 3 (tris) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad El. parduotuvė neturi analogiškos prekės, Klientui bus per 3 (tris) darbo dienas nuo šio paaiškėjimo momento sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai.

27. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Klientas atsako už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

28. Tais atvejais, kai nepraėjus 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo pranešate apie atsisakymą nuo pirkimo-pardavimo sutarties (Taisyklių 26 p.), būtina pateikti užpildytą nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formą (laisvos formos prašymas). Atsisakytos prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Kitais atvejais grąžinant prekes El. parduotuvė pageidauja, kad būtų laikomasi tų pačių reikalavimų arba dedamos maksimalios pastangos laikytis nurodytų reikalavimų pakuotei.

29. Klientas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai el. paštu info@papuosalaitau.lt arba raštu, adresu Šaulių g. 37, Marijampolė 68188, arba telefonu +370 677 82260, per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.

30. Norėdami atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalote Taisyklių 29 punkte nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie sutarties atsisakymą raštu (laisvos formos prašymas). Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą bus gautas pranešimas Kliento nurodytu el. paštu. Jeigu Klientas negaus patvirtinimo per 3 darbo dienas, privaloma kreiptis į El. parduotuvės administraciją. Atsisakęs sutarties, per 3 (tris) darbo dienas, Klientas privalo telefonu arba el. paštu suderinti su El. parduotuve prekės grąžinimo būdą (visi prekės paėmimo, nuvežimo ir kitokio transportavimo iki El. parduotuvės nurodytos vietos klausimai). Šiuo atveju Klientas pats privalo grąžinti nusipirktą prekę, atitinkančią Taisyklių 30 ir 31 punkto reikalavimus. Atsisakius sutarties, už prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 3 (tris) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

31. Klientas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu prekę sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizdą; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. El. parduotuvė pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

33. Jeigu Klientas nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Klientas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad prarandama teisė naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

34. Jei po Taisyklių pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkama su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

35. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

36. Prašymą/skundą dėl El. parduotuvėje įsigytos prekės galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (http://www.vvtat.lt).

37. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Perkantiems internetinėje parduotuvėje http://papuosalaitau.lt informacija apie prekių užsakymo eigą, prekių pristatymą ir atsiėmimą teikiama el. paštu info@papuosalaitau.lt arba raštu, adresu Šaulių g. 37, Marijampolė 68188, arba telefonu +370 677 82260.

El. parduotuvė (https://papuosalai tau.lt) priklauso ir ją administruoja Laimučiui Buivydui (IV pagal pažymą Nr. 1241034).

Rekvizitai:
Laimutis Buividas
IV pagal pažymą Nr. 1241034
Adresas: Šaulių g. 37, Marijampolė 68188
Telefonas: +370 677 82260
El. paštas: info@papuosalaitau.lt
Bankas: Swedbank
Swift kodas: HABALT22
Banko kodas: 73000
Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius
Atsiskaitomoji sąskaita: LT623500010016404721

 

Paskutinio atnaujinimo data – 2023 m. kovo 1 d.

Scroll to Top
papuosalai tau logo

VASAROS IŠPARDAVIMAS
Su kodu VASARELE taikoma 20% nuolaida visiems papuošalams